”Read with Me” är ett projekt vars huvudsyfte är att göra kvalitetsböcker tillgängliga för utsatta barn som normalt inte har tillgång till böcker, som gatubarn, arbetarbarn, unga vuxna eller de som bor i avlägsna och fattiga områden i Iran.

Projektet fokuserar på högläsning för att skapa en glädjande upplevelse för barn, samtidigt som det avser att ge lärare, bibliotekarier och volontärer i avlägsna områden, genom utbildningsworkshops, regelbunden mentorskap. Projektet finansieras av donationer och drivs av volontärer.

Marit deltog i projektet sedan starten. Hon kom i kontakt med Zohreh Ghaeni, grundaren av Read with Me, under ett besök på en internationell barnlitteraturfestival i Teheran 2004.

Sedan dess återvände hon två gånger för att ge workshops i olika delar av landet, ofta i missgynnade områden. En tredjegång planerades 2020 men tyvärr var besöket inte möjligt på grund av pandemin. Hon arbetade med gatubarn och barn som arbetade på fabriker söder om Teheran, barn från missgynnade stadsdelar i Isfahan, flyktingar från Afghanistan och offer för en jordbävning i iranska Kurdistan.

Totalt gav Marit workshops till hundratals barn såväl som till lärare och workshopledare.

Hennes samarbete med Read with Me går dock mycket längre: Marit har donerat översättningsrättigheterna för att översätta sina böcker till Farsi för publicering i Iran. Hon har också inspirerat andra europeiska författare att göra det. Dessutom tränar Marit sju unga och begåvade illustratörer från Iran i deras process att skapa nya bilderböcker. Dessa böcker publiceras i Iran och är ett välbehövligt tillskott till de kvalitetsböcker som för närvarande finns tillgängliga för iranska barn.

Dessutom har via Marits nätverk en av böckerna – Flickan och hennes sju hästar (2018) av Nooshin Safakhoo och Hadi Mohammadi – redan publicerats i Nederländerna och USA.

Boken fick många bra recensioner och tilldelades nyligen ett hedersomnämnande för både text och illustrationer av juryn i Griffels och Penselen, de viktigaste priserna för barnlitteratur i Nederländerna. Genom att träna illustratörer delar Marit sin kunskap och erfarenhet som författare och illustratör och arbetar utifrån en barnorienterad tradition.

Samtidigt blir iranska bildböcker tillgängliga i Europa och USA, där översatt barnlitteratur från Iran fortfarande är ovanligt.