In maj 2009 besökte Marit Törnqvist Surinam under Barnboksfestivalen. Där mötte hon författaren Dorus Vrede som just var på väg att flytta tillbaka till inlandet, till byn Granta tai, för att bli rektor där för en skola.

Marit hade fascinerats av de surinamska barnen och eftersom hon hade goda kontakter med en skola i Amsterdam beslöt hon sig för att fråga Dorus om han kunde tänka sig att starta ett ’kulturutbyte’ mellan nederländska och surinamska barn. Han reagerade entusiastiskt och de satte omedelbart igång.

Allt startade med böcker och berättelser som Marit och Dorus läste för barnen. Utifrån detta gav Marit de nederländska barnen skriv- och teckningsuppgifter om de mest olikartade saker. Resultaten av uppdragen- barnens berättelser och teckningar  skickades med papper och teckningsmaterial till Granta tai där Dorus Vrede gav de surinamska barnen exakt samma uppdrag. Marit och Dorus hade kontakt med varandra varannan vecka och barnen började allt bättre lära känna varann.

Amsterdamska barnet satt efter skolan vid datorn, medan surinamska barn fångade leguaner med katapult. Det ena barnet bodde tillsammans med sin mormor och lagade mat över öppen eld, det andra hade skilda föräldrar, bodde på två ställen och beställde ibland en pizza från en butik. Barnen upptäckte värdet av att skriva ner sina berättelser för en person som kanske inte vet så mycket än om en annan värld.

Alla berättelserna handlade om barnen själva. Vad mindes de? Var det sorgliga eller glada minnen? Hur föreställde de sig sitt liv om tjugo år? Hur tecknade de sitt självporträtt? Vad var deras älsklingsrätt? Hur såg de på sin egen by eller stad? Vad visste de om sitt lands historia? Vad tänkte de om födelse och död?
Och hur förklarar man allt detta för en person som kanske aldrig har varit i en stad? Eeler i en djungel?

Efter ett år fick barnen personliga brevvänner och kontakterna intensifierades. Projektet höll på i fem år och hundratals berättelser och teckningar har skickats mellan de två länderna. Marit reste tillsammans med Dorus Vrede i maj 2012 till byarna Pikin Slee och Granta tai. Slutligen har hon mött alla barn. Med Med dem hade de ett stort bokpaket till både lärare och elever.

2013 Inviges en utställning om projektet på WG KUNST i Amsterdam som Marit var scenograf till. Här hölls många workshops och andra aktiviteter med olika författare för olika skolklasser i Amsterdam.

Med dem reste radioreportern Stef Visjager som gjorde inspelningar av Dorus och barnen.