Från 2D till 3D

De Karmawaterval, uitgevoerd

Karmafallet, uppbyggd

De Karmawaterval ontwerp

Karmafallet, scenografiritning Marit Törnqvist

Het Kersendal, ontwerp

Körsbärsdalen, Marit Törnqvist

Muurtje lijmen in het Kersendal

Bygget av Körsbärsdalen

De basis van het kersendal wordt gemaakt

Grunden till Körsbärsdalen

Het Kersendal, opgebouwd

Körsbärsdalen ur Bröderna Lejonhjärta

Beschrijving van het Kersendal voor de decorbouwers

Beskrivning på Körsbärsdalen som Marit gjorde till hantverkare

Madieke van de Berken heuvel, ontwerp

Madicken, scenografi förlaga Marit Törnqvist

Water wordt gemaakt van stinkende epoxy

Vatten gjuts av epoxi som luktar starkt

Madieke van de Berken heuvel, opgebouwd

Madicken, scenen uppbyggd

Karlssons Kamer, opgebouwd

Karlsson på takets rum

Karlssons huisje, schets op maat

Karlssons hus, byggritningar till hantverkare var mycket speciella

Karlssons huisje kleurontwerp

Karlsson på takets hus, scenografiförlaga Marit Törnqvist

Mee werken aan de opbouw ter plekke

I slutfasen arbetade Marit själv i dekoren

De Kerngroep van de decorbouwers

Kärngruppen av dekorbyggare och hantverkare

Poppen voor de brand-scene van de gebroeders Leeuwenhart

Dockor till brandscenen i Bröderna Lejonhjärta

De brandscene uit de gebroeders Leeuwenhart opgebouwd

Kvarteret Fackelrosen och branden ur Bröderna Lejonhjärta