Föreläsningar & Workshops

Marit Törnqvist håller ofta föredrag vuxna eller barn. Hon har också mycket erfarenhet med illustrationsworkshops för barn. Mest i Holland eftersom hon bor där men skolbesök i Sverige är också möjliga. Marit har jobbat för ’skapande skola’ och framträder ofta på Bokmässan i Göteborg.

Föreläsningar är på Svenska, Holländska och på Engelska.

Presentationer, föreläsningar och workshops  kan vara på skolor men också i bokhandel, på högskolor och universitet, konstutbildningar/akademier, museer, bibliotek eller bokmässor. Marit har mycket erfarenhet med att jobba med utsatta barn, till exempel i asylboenden.

Kontakta Marit på info@marittornqvist.com för att få mer information eller för att boka henne.

 

För indikation på arvode:

www.forfattarcentrum.se