Tidningar & Tidskrifter

Marit Törnqvist har jobbat för olika tidningar och tidskrifter i Nederländerna. Nu finns hennes rubrik Märkliga Uppfinningar' på Barnsidan i NRC Handelsblad, den största dagstidningen i Nederländerna.

'Spaghettislurpare'