För Barn

01

Vårt vardagsrum i Uppsala
med alla min farfars gamla
möbler.

Skiing

Jag åkte skidor till skolan

03

När jag var 6 år försökte jag testa
om jag kunde rita samma ansikte två
gånger

Marit 3 i gräset

Lite envis

Cykel

Mycket envis

5 årsteckning

När jag var 5 gjorde jag
den här teckningen

08

Jag gav mig själv betyg
(poäng)
för mina bilder

10

När jag var 17 åkte jag för
första gången till Lappland,
här står jag med 27 kilo på
ryggen...

09

Min mamma läste böcker
för mig när jag var nyfödd

ateljé

Nu jobbar jag högt uppe
i ett kanalhus i Amsterdam.